Prosíme občanov a priaznivcov obce Bodiná, aby zahlasovali za projekt ,,Lesný chodník Vysoký vrch” v rámci 2. ročníka programu SPPoločne, ktorý vyhlásili SPP spolu s EkoFondom. Cieľom projektu je vybudovanie Lesného chodníka Vysoký vrch plného interaktívnych atrakcií pre deti, mládež a dospelých. Osadenie 11 ks informačných tabúľ, 4 ks lavičiek, 1 ks dreveného altánku na jestvujúcej trase lesnej cesty a lesného chodníka za účelom vybudovania Lesného chodníka pre turistov v dĺžke 6 km, z toho pre cykloturistov v dĺžke 4 km.
K tomu, aby projekt získal finančnú odmenu, pomocou ktorej by sa dokončilo vybudovanie lesného chodníka, musí obdržať čo najviac vašich hlasov.
Zahlasovať môžete na následujúcom odkaze:
http://www.sppolocne.sk/sk/prihlasene-projekty/detail-projektu/45?1=1&order=p_name
Za všetky hlasy a pomoc ďakujeme.