Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov vzhľadom na stúpajúce riziko šírenia afrického moru vydala mimoriadne opatrenia:

Regionálna Veterinárna a Potravinová Správa ďalej žiada občanov, ktorí nemajú zaregistrované chovy s 1 ošípanou /tzv. D-čkové farmy/ aby na ich registráciu použili kontaktné údaje uvedené v prílohe.
Dôrazne upozorňujeme verejnosť aby obmedzila pohyb v prírode vo večerných hodinách a skorých ranných hodinách vzhľadom na možné poľovačky na diviakov!