Obecný úrad v Bodinej poskytoval dlhé roky priestory v hasičskej zbrojnici mládeži, ktorá v nej trávila čas hraním stolného tenisu. Realita dnešných dní je však úplne iná. Odomknuté dvere na zbrojnici, neporiadok, ohorky od cigariet, prázdne fľaše, porozlievaný alkohol a neznesiteľný zápach. Obec musí ku svojmu majetku pristupovať zodpovedne a tak po dohode s vedením Dobrovoľného hasičského zboru v Bodinej sa rozhodla vymeniť zámok na vchodových dverách. Mládež, ktorá bude mať záujem zahrať si stolný tenis, môže si kľúče vyzdvihnúť u Stanislava Villína, Ľubomíra Brveníka a na obecnom úrade a následne vrátiť. Obec v každom smere podporuje mládež, ale treba rozlišovať, kedy ide o šport a kedy o niečo celkom iné.

Marcela Filová
starostka obce