Číslo: 4

Predmet: Objednávka tlačív

Cena: 20,00 €

Dodávateľ: Ing. Zsolt Marczibál – CONNECT, 925 41 Kráľov Brod 56

Dodávateľ IČO: 17644429

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 8.3.2013

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: František Boško

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta

Dátum zverejnenia: 8.3.2013

Poznámka: