Číslo: 8/2019

Predmet: Spracovanie “Zmeny a doplnky č.4 ÚP obce Bodiná”

Cena: 3 000,00 €

Dodávateľ: URBIZ s.r.o., Kúnovec 2734/28, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 54366097

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 28.11.2019

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starostka

Dátum zverejnenia: 28.11.2019

Poznámka: