Číslo: 9/2019

Predmet: Obstarávanie zmien a doplnkov č.4 ÚP obce Bodiná”

Cena: 3 000,00 €

Dodávateľ: Ing. Marta Slámková, Udiča 672, 018 01 Udiča

Dodávateľ IČO: 34657517

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 28.11.2019

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starostka

Dátum zverejnenia: 28.11.2019

Poznámka: