Testovanie na COVID – 19 sa v Bodinej bude konať v sobotu 23.01.2021 v čase od 08.00 hod. do 17.00 hod. v kultúrnom dome v Bodinej.

So sebou si treba priniesť občiansky preukaz. Ak Vám nevyhovuje čas, môžete prísť aj mimo určeného poradia, ale treba počítať s tým, že sa môžu tvoriť rady a čas čakania sa predĺži.

Obecný úrad odporúča občanom, aby sa na testovanie dostavili podľa súpisného čísla domu nasledovne:

08.00 hod. – 09.00 hod. súp. čísla: 1 – 30

09.00 hod. – 10.00 hod. súp. čísla: 31 – 50

10.00 hod. – 11.00 hod. súp. čísla: 51 – 80

11.00 hod. – 12.00 hod. súp. čísla: 81 – 100

12.00 hod. – 13.00 hod. PRESTÁVKA

13.00 hod. – 14.00 hod. súp. čísla: 100 – 140

14.00 hod. – 15.00 hod. súp. čísla: 141 – 160

15.00 hod. – 16.00 hod súp. čísla: 161 – 180

16.00 hod. – 17.00 hod. súp. čísla: 181 – 215

V prípade záujmu sa čas testovania môže predĺžiť.

Vzhľadom k tomu, že obecný úrad neovplyvní záujem o testovanie zo strany občanov z iných obcí, je možné, že orientačný čas určený na testovanie sa môže v priebehu dňa meniť. Preto žiadame občanov o disciplinovanosť, trpezlivosť a dodržiavanie pokynov členov odberových miest.

 

Marcela Filová
starostka obce