Každý volič s trvalým pobytom na územi Slovenskej republiky, ktorý sa v čase referenda, t.j. 21.1.2023 bude zdržiavať mimo jej územia,  môže v mieste svojho trvalého pobytu písomne požiadať o voľbu poštou.

Obec Bodiná prijíma žiadosti voličov o voľbu poštou v referende, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Bodiná

na e-mailovej adrese:

obecbodina@centrum.sk

do 2.12.2022