Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o vykonaní auditu bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 15.11.2022.
 
Číslo: 10/2022

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: Ing. Ľudovít Vician, štatutárny audítor, Stred č. 56/48, 017 01 Považská Bystrica

Zmluvná strana 2 IČO: 40711820

Názov: Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021

Predmet: Audit účtovnej závierky 2021

Cena: 600,00 €

Dátum uzavretia zmluvy: 15.11.2022

Dátum zverejnenia zmluvy: 15.11.2022

Dátum účinnosti zmluvy: 16.11.2022

Dátum ukončenia zmluvy: —

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: