Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny bol zverejnený na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 16.12.2021.
 
Číslo: 10/2021

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Zmluvná strana 2 IČO: 51865467

Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

Predmet: Zmena cenníka

Cena: —

Dátum uzavretia zmluvy: 13.12.2021

Dátum zverejnenia zmluvy: 16.12.2021

Dátum účinnosti zmluvy: 1.1.2022

Dátum ukončenia zmluvy: 31.12.2022

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: