Zmluva č.7/2024

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 21.3.2024.   Číslo: 7/2024 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Dobrovoľná more »

Detaily

Zmluva č.6/2024

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 15.2.2024. Číslo: 6/2024 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: MhM, s.r.o., Tatranská ul. 294/11-1, more »

Detaily

Zmluva č.5/2024

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 13.2.2024. Číslo: 5/2024 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova more »

Detaily

Zmluva č.4/2024

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 29.1.2024. Číslo: 4/2024 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 more »

Detaily

Zmluva č.1/2024

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytnutí dotácie pre telovýchovnú jednotu Horec Bodiná v roku 2024 bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 25.1.2024. Číslo: 1/2024 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: more »

Detaily

Zmluva č.3/2024

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o manažmente projektu bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 24.1.2024. Číslo: 3/2024 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 more »

Detaily

Zmluva č.2/2024

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o manažmente verejného obstarávania bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 24.1.2024. Číslo: 2/2024 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 more »

Detaily

Zmluva č.24/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZBA12022015140 bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 15.12.2023. Číslo: 24/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 15/A, 821 more »

Detaily

Zmluva č.23/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o združenej dodávke elektriny bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 15.12.2023. Číslo: 23/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 more »

Detaily

Zmluva č.21/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 31.10.2023. Číslo: 21/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Ing. Národná more »

Detaily