Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 16.10.2019.
 
Číslo: 15/2019

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Zmluvná strana 2 IČO: 36442151

Zmluvná strana 2 DIČ: 2022187453

Názov: Zmluva o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy

Predmet: Pripojenie nového odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy – Šatne na futbalovom ihrisku

Cena: 216,61 €

Dátum uzavretia zmluvy: 16.10.2019

Dátum zverejnenia zmluvy: 16.10.2019

Dátum účinnosti zmluvy: 16.10.2019

Dátum ukončenia zmluvy: —

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: