Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Darovacia zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 18.10.2023.

Číslo: 15/2023

Darca: Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

v zastúpení: plk. Ing. Pavol Mikulášek, prezident Hasičského a záchranného zboru

IČO: 00151866

Obdarovaný: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

ČO: 00692522

Názov: Darovacia zmluva

Predmet: Darovanie majetku: Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky

Cena: —

Dátum uzavretia zmluvy: 17.7.2023

Dátum zverejnenia zmluvy: 18.10.2023

Dátum účinnosti zmluvy: 19.10.2023

Dátum ukončenia zmluvy: —

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: