Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bol zverejnený na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 24.3.2017.
 
Číslo: 4/2017

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: Pôdohospodárska platobná agentura, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava

Zmluvná strana 2 IČO: 30794323

Názov: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Predmet: Zmena čísla bankového účtu a zmena systému financovania

Cena: —

Dátum uzavretia zmluvy: 24.3.2017

Dátum zverejnenia zmluvy: 24.3.2017

Dátum účinnosti zmluvy: 25.3.2017

Dátum ukončenia zmluvy:

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: