Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytnutí dotácie bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 4.7.2018.
 
Číslo: 4/2018

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

v zastúpení: Ing. Renáta Ozimová, vedúca odboru finančného

Zmluvná strana 2 IČO: 36126624

Názov: Zmluva o poskytnutí dotácie

Predmet: Poskytnutie dotácie na výdavky s uskutočnením akcie Obecné slávnosti

Cena: 600,00 €

Dátum uzavretia zmluvy: 21.6.2018

Dátum zverejnenia zmluvy: 4.7.2018

Dátum účinnosti zmluvy: 5.7.2018

Dátum ukončenia zmluvy: —

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: