Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o dielo bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 31.3.2017.
 
Číslo: 5/2017

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín

Zmluvná strana 2 IČO: 43084656

Názov: Zmluva o dielo

Predmet: Údržba verejného osvetlenia

Cena: 3 285,00 €

Dátum uzavretia zmluvy: 30.3.2017

Dátum zverejnenia zmluvy: 30.3.2017

Dátum účinnosti zmluvy: 31.3.2017

Dátum ukončenia zmluvy:

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: