Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o výpožičke bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 1.12.2020.
 
Číslo: 6/2020

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 824 67 Bratislava

konajúci: Ing. Alexander Ballek, predseda úradu

Zmluvná strana 2 IČO: 00166197

Názov: Zmluva o výpožičke

Predmet: Poskytnutie koncových zariadení a SIM kariet na výkon asistovaného sčítania v teréne

Cena: —

Dátum uzavretia zmluvy: 1.12.2020

Dátum zverejnenia zmluvy: 1.12.2020

Dátum účinnosti zmluvy: 7.12.2020

Dátum ukončenia zmluvy: 15.4.2021

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: