Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Dodatok č.1 k zmluve o dielo bol zverejnený na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 4.5.2020.

Číslo: 8/2020

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: REKONHAL, s.r.o., Považská Teplá 22242, 017 05 Považská Bystrica

v zastúpení: Ing. Vladimír Haladej, konateľ

Zmluvná strana 2 IČO: 36747645

Názov: Dodatok č.1 k zmluve o dielo

Predmet: Nové znenie ods. 1) čl. XIV zmluvy

Cena: —

Dátum uzavretia zmluvy: 4.5.2020

Dátum zverejnenia zmluvy: 4.5.2020

Dátum účinnosti zmluvy: 5.5.2020

Dátum ukončenia zmluvy: —

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie:

Zmluva č.8/2020