Vianočné tvorivé dielne

V poslednú adventnú nedeľu si naše deti v kultúrnom dome pripomenuli čaro Vianoc vlastnoručnou výrobou ozdôb a zdobením perníčkov. Pri počúvaní vianočných piesní strihali, lepili, zdobili, kreslili… Vianočné tvorivé dielne mali úspech nielen u detí, ale aj u rodičov a starých rodičov, ktorí svojim ratolestiam s chuťou pomáhali. Popri práci sa osviežili vianočným punčom (pre more »

Detaily

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk 1) Názov zakázky:Projektová dokumentácia – rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Bodiná Opis predmetu zákazky:poskytnutie služby – projekčné práce. Projektová dokumentácia rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Bodiná v rozsahu pre stavebné povolenie vrátane podrobných rozpočtov, sprievodnej správy a technickej správy. Dokumentácia sa požaduje v 6 ks paré ku každej ceste ktorá spadá more »

Detaily