Úľava na dani za komunálny odpad

Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, ktorí žiadajú úľavu na dani za komunálny odpad, aby predložili do 31. marca 2017 potvrdenie o návšteve školy alebo potvrdenie zahraničného zamestnávateľa vydané v tomto roku (2017). V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, sa úradný preklad nevyžaduje. Po tomto termíne si už nebude možné more »

Detaily