Zmluva č.3/2017

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 9.3.2017.   Číslo: 3/2017 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: VINKstav, s.r.o., Papradno 2, 018 more »

Detaily