Zmluva č.2/2017

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o zriadení záložného práva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 3.3.2017.   Číslo: 2/2017 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, more »

Detaily

Zmluva č.1/2017

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o úvere bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 3.3.2017.   Číslo: 1/2017 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská more »

Detaily