Zmluva č.15/2017

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 001/2016 bol zverejnený na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 27.11.2017.   Číslo: 15/2017 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Stanislav Zúbek, Rozkvet more »

Detaily

Zmluva č.14/2017

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o dielo č. 001/2016 bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 27.11.2017.   Číslo: 14/2017 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 more »

Detaily