Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 001/2016 bol zverejnený na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 27.11.2017.
 
Číslo: 15/2017

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica

Zmluvná strana 2 IČO: 35226811

Názov: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 001/2016

Predmet: Zmena ceny za zhotovenie diela “Modernizácia športoviska v obci Bodiná”

Cena: 98 169,73 €

Dátum uzavretia zmluvy: 27.11.2017

Dátum zverejnenia zmluvy: 27.11.2017

Dátum účinnosti zmluvy: 28.11.2017

Dátum ukončenia zmluvy: —

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: