Faktúra č.70/2017

Číslo: 70/2017

Predmet: Stravné lístky

Cena: 161,23 €

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

Dodávateľ IČO: 31396674

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 4.7.2017

Dátum doručenia: 4.7.2017

Dátum splatnosti: 11.7.2017

Dátum úhrady: 4.7.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 7.7.2017

Poznámka: Za 6. mesiac

Faktúra č.69/2017

Číslo: 69/2017

Predmet: Spotreba zemného plynu 7/2017

Cena: 26,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.7.2017

Dátum doručenia: 4.7.2017

Dátum splatnosti: 17.7.2017

Dátum úhrady: 6.7.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 7.7.2017

Poznámka:

Faktúra č.68/2017

Číslo: 68/2017

Predmet: Spotreba elektrickej energie 7/2017

Cena: 21,00 €

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ IČO: 36403008

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.7.2017

Dátum doručenia: 3.7.2017

Dátum splatnosti: 15.7.2017

Dátum úhrady: 6.7.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 7.7.2017

Poznámka:

Faktúra č.67/2017

Číslo: 67/2017

Predmet: Telefónne poplatky MT + internet na VO 6/2017

Cena: 48,36 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.6.2017

Dátum doručenia: 23.6.2017

Dátum splatnosti: 30.6.2017

Dátum úhrady: 26.6.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 30.6.2017

Poznámka:

Zmluva č.8/2017

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 30.6.2017.   Číslo: 8/2017 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Ing. Marek Ďuriš, Jasenica 382, 018 more »

Detaily

Objednávka č.2/2017

Číslo: 2/2017

Predmet: Účtovnícke práce

Cena: 500,00 €

Dodávateľ: Ing. Marek Ďuriš, Jasenica 382, 018 17 Jasenica

Dodávateľ IČO: 41495217

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 26.6.2017

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starostka

Dátum zverejnenia: 30.6.2017

Poznámka:

Faktúra č.66/2017

Číslo: 66/2017

Predmet: Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 5/2017

Cena: 167,00 €

Dodávateľ: Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina

Dodávateľ IČO: 41095871

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.5.2017

Dátum doručenia: 20.6.2017

Dátum splatnosti: 14.6.2017

Dátum úhrady: 21.6.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 23.6.2017

Poznámka:

Faktúra č.65/2017

Číslo: 65/2017

Predmet: Stavebné práce “Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest”

Cena: 98 506,32 €

Dodávateľ: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Dodávateľ IČO: 31333320

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 14.6.2017

Dátum doručenia: 19.6.2017

Dátum splatnosti: 13.8.2017

Dátum úhrady: 8.8.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.6.2017

Poznámka:

Faktúra č.64/2017

Číslo: 64/2017

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 5/2017

Cena: 1 037,30 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.5.2017

Dátum doručenia: 14.6.2017

Dátum splatnosti: 21.6.2017

Dátum úhrady: 15.6.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.6.2017

Poznámka: