Faktúra č.25/2017

Číslo: 25/2017

Predmet: Odpájanie účastníkov KDS

Cena: 92,28 €

Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 31631347

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 28.2.2017

Dátum doručenia: 10.3.2017

Dátum splatnosti: 20.3.2017

Dátum úhrady: 13.3.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 17.3.2017

Poznámka:

Faktúra č.24/2017

Číslo: 24/2017

Predmet: Telefónne poplatky 2/2017

Cena: 23,58 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 2.3.2017

Dátum doručenia: 8.3.2017

Dátum splatnosti: 20.3.2017

Dátum úhrady: 9.3.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 10.3.2017

Poznámka:

Faktúra č.23/2017

Číslo: 23/2017 Predmet: Vyhotovenie registrácie záložného práva Cena: 221,20 € Dodávateľ: Notársky úrad JUDr. Alena Hromková, Nám. Andreja Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica Dodávateľ IČO: 42150442 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 8.3.2017 Dátum doručenia: 8.3.2017 Dátum splatnosti: 15.3.2017 Dátum úhrady: 9.3.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum zverejnenia: 10.3.2017 more »

Detaily

Faktúra č.22/2017

Číslo: 22/2017

Predmet: Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 2/2017

Cena: 160,00 €

Dodávateľ: Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina

Dodávateľ IČO: 41095871

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 28.2.2017

Dátum doručenia: 8.3.2017

Dátum splatnosti: 14.3.2017

Dátum úhrady: 9.3.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 10.3.2017

Poznámka:

Faktúra č.21/2017

Číslo: 21/2017

Predmet: Stravné lístky

Cena: 658,51 €

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

Dodávateľ IČO: 31396674

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 7.3.2017

Dátum doručenia: 7.3.2017

Dátum splatnosti: 14.3.2017

Dátum úhrady: 8.3.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 10.3.2017

Poznámka: Za 12. – 2. mesiac

Faktúra č.20/2017

Číslo: 20/2017

Predmet: Spotreba elektrickej energie 3/2017

Cena: 21,00 €

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ IČO: 36403008

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.3.2017

Dátum doručenia: 7.3.2017

Dátum splatnosti: 15.3.2017

Dátum úhrady: 8.3.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 10.3.2017

Poznámka:

Faktúra č.19/2017

Číslo: 19/2017

Predmet: Prevádzkovanie KDS 2/2017

Cena: 345,6 €

Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 31631347

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 28.2.2017

Dátum doručenia: 7.3.2017

Dátum splatnosti: 14.3.2017

Dátum úhrady: 8.3.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 10.3.2017

Poznámka:

Faktúra č.18/2017

Číslo: 18/2017

Predmet: Spotreba zemného plynu 3/2017

Cena: 312,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.3.2017

Dátum doručenia: 3.3.2017

Dátum splatnosti: 15.3.2017

Dátum úhrady: 8.3.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 10.3.2017

Poznámka:

Zmluva č.3/2017

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 9.3.2017.   Číslo: 3/2017 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: VINKstav, s.r.o., Papradno 2, 018 more »

Detaily

Faktúra č.17/2017

Číslo: 17/2017

Predmet: Dovoz tovaru

Cena: 15,00 €

Dodávateľ: Milan Šajdák, Vydrná 124, 020 53 Lúky

Dodávateľ IČO: 46171321

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 2.3.2017

Dátum doručenia: 2.3.2017

Dátum splatnosti: 2.3.2017

Dátum úhrady: 2.3.2017

Spôsob úhrady: Hotovosť

Dátum zverejnenia: 6.3.2017

Poznámka: