Zmluva č.2/2017

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o zriadení záložného práva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 3.3.2017.   Číslo: 2/2017 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, more »

Detaily

Zmluva č.1/2017

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o úvere bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 3.3.2017.   Číslo: 1/2017 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská more »

Detaily

Fašiangy 2017

Tento rok vyšlo do fašiangového sprievodu veľa nových masiek. O zabíjačku a sprievod sa tentokrát postarali naše šikovné ženy, s prípravou začali už v piatok ráno. Po tom, ako v sobotu navštívili každý dom v Bodinej, v kultúrnom dome už čakali pre fašiangujúcich zabíjačkové špeciality a pravá fašiangová zábava. Ako inak, ak nie do skorého more »

Detaily

Faktúra č.16/2017

Číslo: 16/2017

Predmet: Telefónne poplatky MT + internet na VO 2/2017

Cena: 42,36 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.2.2017

Dátum doručenia: 23.2.2017

Dátum splatnosti: 28.2.2017

Dátum úhrady: 24.2.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 24.2.2017

Poznámka:

Faktúra č.15/2017

Číslo: 15/2017

Predmet: Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 1/2017

Cena: 134,5 €

Dodávateľ: Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina

Dodávateľ IČO: 41095871

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.1.2017

Dátum doručenia: 22.2.2017

Dátum splatnosti: 14.2.2017

Dátum úhrady: 22.2.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 24.2.2017

Poznámka:

Faktúra č.14/2017

Číslo: 14/2017

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 1/2017

Cena: 736,58 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.1.2017

Dátum doručenia: 15.2.2017

Dátum splatnosti: 25.2.2017

Dátum úhrady: 16.2.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 21.2.2017
Poznámka:

Faktúra č.13/2017

Číslo: 13/2017

Predmet: Aktualizácia KEO 2017/04

Cena: 13,50 €

Dodávateľ: KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce

Dodávateľ IČO: 36739464

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 9.2.2017

Dátum doručenia: 13.2.2017

Dátum splatnosti: 23.2.2017

Dátum úhrady: 14.2.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 15.2.2017

Poznámka: