Zmluva č.6/2019

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Dodatok č.1 k Zmluve na zneškodňovanie odpadov bol zverejnený na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 27.3.2019.   Číslo: 6/2019 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny more »

Detaily