Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Dodatok č.1 k Zmluve na zneškodňovanie odpadov bol zverejnený na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 27.3.2019.
 
Číslo: 6/2019

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica

v zastúpení: Ing. Róbert Bušfy PhD., konateľ

Zmluvná strana 2 IČO: 36265144

Názov: Dodatok č.1 k Zmluve na zneškodňovanie odpadov

Predmet: Zmena skládky odpadov + aktualizovaný cenník

Cena: —

Dátum uzavretia zmluvy: 27.3.2019

Dátum zverejnenia zmluvy: 27.3.2019

Dátum účinnosti zmluvy: 1.4.2019

Dátum ukončenia zmluvy: —

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: