Zmluva č.7/2022

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o prevode výpočtovej techniky bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 6.10.2022.   Číslo: 7/2022 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), more »

Detaily