Zmluva č.11/2022

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 28.12.2022.   Číslo: 11/2022 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Telovýchovná jednota Horec Bodiná Zmluvná strana more »

Detaily

Zmluva č.10/2022

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o vykonaní auditu bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 15.11.2022.   Číslo: 10/2022 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Ing. Ľudovít Vician, štatutárny audítor, Stred č. more »

Detaily

Zmluva č.8/2022

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o propagácii bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 31.10.2022.   Číslo: 8/2022 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 more »

Detaily

Zmluva č.9/2022

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Darovacia zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 30.10.2022.   Číslo: 9/2022 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 more »

Detaily

Zmluva č.7/2022

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o prevode výpočtovej techniky bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 6.10.2022.   Číslo: 7/2022 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), more »

Detaily

Zmluva č.6/2022

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o zabezpečení spoločenskej akcie a hudobného výkonu bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 8.8.2022.   Číslo: 6/2022 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Umelecká agentúra O.W. more »

Detaily

Zmluva č.5/2022

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o výpožičke bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 1.8.2022.   Číslo: 5/2022 Prenajímateľ: Obec Bodiná, Bodiná č.102, 018 15 Prečín v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Nájomca: Bodiansky spevokol Názov: Zmluva o výpožičke Predmet: Reprezentačný odev more »

Detaily

Zmluva č.4/2022

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o podružnom odbere el.energie bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 31.5.2022.   Číslo: 4/2022 Hlavný odberateľ: Magdaléna Mrišová, Bodiná 72, 018 15 Prečín Podružný odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Podružný odberateľ IČO: 00692522 Názov: Zmluva more »

Detaily

Zmluva č.3/2022

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o dielo bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 10.5.2022.   Číslo: 3/2022 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Ladislav Ďurkech – LASTA, Rozkvet 2010/26, 017 01 more »

Detaily

Zmluva č.2/2022

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o vykonaní hudobnej činnosti bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 29.4.2022.   Číslo: 2/2022 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Štefan Kubačák, 023 54 Turzovka Názov: more »

Detaily