Zmluva č.8/2022

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o propagácii bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 31.10.2022.   Číslo: 8/2022 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 more »

Detaily