Zmluva č.10/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Príkazná zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 23.6.2023.   Číslo: 10/2023 Zmluvná strana 1 (Príkazca): Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2 (Príkazník) : Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 more »

Detaily

Objednávka č.4/2023

Číslo: 4/2023

Predmet: Technické a právne služby

Cena: 373,10 €

Dodávateľ: Slovenské centrum obstarávania, o.z., Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice

Dodávateľ IČO: 42260515

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 22.6.2023

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starostka

Dátum zverejnenia: 22.6.2023

Poznámka:

Objednávka č.5/2023

Číslo: 5/2023

Predmet: Realizácia verejného obstarávania na dodávateľa el.energie

Cena: 771,40 €

Dodávateľ: Slovenské centrum obstarávania, o.z., Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice

Dodávateľ IČO: 42260515

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 22.6.2023

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starostka

Dátum zverejnenia: 22.6.2023

Poznámka:

Prerušenie distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim odberateľom, že dňa 28.6.2023 (streda) v čase od 07.30 hod. – 16.30 hod. bude v obci Bodiná prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre všetky odberné miesta v obci.


Objednávka č.3/2023

Číslo: 3/2023 Predmet: Vypracovanie projekt. dokumentácie na rekonštrukciu detského ihriska v obci Bodiná Cena: 3 600,00 € Dodávateľ: S&K PROJECT s. r. o., Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica Dodávateľ IČO: 51703785 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 12.6.2023 Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Marcela Filová Funkcia osoby, ktorá objednávku more »

Detaily

Faktúra č.85/2023

Číslo: 85/2023

Predmet: Spotreba elektrickej energie 6/2023

Cena: 34,00 €

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ IČO: 36403008

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.6.2023

Dátum doručenia: 7.6.2023

Dátum splatnosti: 15.6.2023

Dátum úhrady: 7.6.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 9.6.2023

Poznámka:

Faktúra č.84/2023

Číslo: 84/2023

Predmet: Vedenie účtovníctva 4/2023

Cena: 600,00 €

Dodávateľ: JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 50585436

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 4.6.2023

Dátum doručenia: 5.6.2023

Dátum splatnosti: 18.6.2023

Dátum úhrady: 5.6.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 9.6.2023

Poznámka: