Zmluva č.3/2024

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o manažmente projektu bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 24.1.2024. Číslo: 3/2024 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 more »

Detaily

Zmluva č.2/2024

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o manažmente verejného obstarávania bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 24.1.2024. Číslo: 2/2024 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 more »

Detaily