Zmluva č.6/2024

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 15.2.2024. Číslo: 6/2024 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: MhM, s.r.o., Tatranská ul. 294/11-1, more »

Detaily

Zmluva č.5/2024

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 13.2.2024. Číslo: 5/2024 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova more »

Detaily

Faktúra č.205/2023

Číslo: 205/2023

Predmet: Príspevok na spoločnú úradovňu

Cena: 1 064,44 €

Dodávateľ: Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica

Dodávateľ IČO: 00317349

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.12.2023

Dátum doručenia: 26.1.2024

Dátum splatnosti: 10.1.2024

Dátum úhrady: 26.1.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 9.2.2024

Poznámka: Vyúčtovanie

Faktúra č.204/2023

Číslo: 204/2023

Predmet: Vedenie účtovníctva 12/2023

Cena: 600,00 €

Dodávateľ: JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 50585436

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.1.2024

Dátum doručenia: 30.1.2024

Dátum splatnosti: 13.2.2024

Dátum úhrady: 30.1.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 9.2.2024

Poznámka: