Zmluva č.1/2024

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytnutí dotácie pre telovýchovnú jednotu Horec Bodiná v roku 2024 bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 25.1.2024. Číslo: 1/2024 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: more »

Detaily