Zmluva č.6/2024

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 15.2.2024. Číslo: 6/2024 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: MhM, s.r.o., Tatranská ul. 294/11-1, more »

Detaily