Zmluva č.5/2024

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 13.2.2024. Číslo: 5/2024 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova more »

Detaily