Deň detí 2018

Obec Bodiná : 4. jún 2018 7:39

Členky Únie žien a Obecný úrad v Bodinej pripravili pre deti oslavu Dňa detí. Hoci nám program na fubalovom ihrisku prekazil dážď, pekne sme sa všetci pomestili do kultúrneho domu. Pre deti boli pripravené súťaže, špekačky, koláčiky, sladkosti no a samozrejme kopec skvelých darčekov. Všetky deťúrence horlivo bojovali o umiestnenie, oslava sa našťastie zaobišla bez zranení a každé dieťa odišlo s množstvom zážitkov a samozrejme s hodnotnými cenami.
Obecný úrad pri tejto príležitosti zakúpil basketbalový kôš, ktorý deti ihneď otestovali a v najbližších dňoch bude umiestnený v areáli bývalej základnej školy.
Pre zobrazenie fotogalérie a videí kliknite na nasledujúci odkaz : https://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-den-deti-2018/

06931 DSC_07011


Deň detí 2.6.2018

Obec Bodiná : 30. máj 2018 10:48

received_493286544419612


Deň matiek 2018

Obec Bodiná : 21. máj 2018 10:07

V nedeľu 20. mája pripravil Obecný úrad v Bodinej pre všetky mamičky a babičky posedenie pri príležitosti Dňa matiek. V programe sa predstavili Heligonkári spod Kľaku a svojím vystúpením prispeli k výbornej nálade aj naše deti.
Pre zobrazenie fotogalérie a videí kliknite na nasledujúci odkaz : https://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-den-matiek-2018/

06931 DSC_07011


Verejná výhláška 9/2018

Obec Bodiná : 17. máj 2018 7:47

Stavebné povolenie


Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obec Bodiná : 16. máj 2018 9:03

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Považskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 16.5.2018 08:00 hod.


Deň matiek 20.5.2018

Obec Bodiná : 14. máj 2018 13:03

Den_matiek_2018


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obec Bodiná : 5. máj 2018 9:49

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 4.5.2018, 16:00 hod. do odvolania.


Bodianske novinky 1/2018

Obec Bodiná : 6. apríl 2018 10:12

Prvé číslo Bodianskych noviniek v roku 2018 na stiahnutie:


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 9. marec 2018 13:17

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 14.3.2018 o 16,30 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Fašiangy 2018

Obec Bodiná : 11. február 2018 20:42

Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : https://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-fasiangy-2018/

DSC_0637 DSC_0599


Oznam

Obec Bodiná : 7. február 2018 18:55

Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, ktorí žiadajú o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad, aby v termíne do 23. februára 2018 predložili doklady:

– potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie študenta o ubytovaní
– potvrdenie zahraničného zamestnávateľa vydané v roku, v ktorom sa uplatňuje zníženie poplatku (rok 2018).

Potvrdenie ak nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné predložiť aj jeho preklad, úradne overenie sa nevyžaduje.

Občania, ktorí si nesplnili oznamovaciu povinnosť k dani z nehnuteľností a dani za psa do 31. januára 2018, môžu tak urobiť do 23. februára 2018.
Týka sa to:
– vlastníkov lesných pozemkov, ktoré boli do roku 2015 v správe Lesy SR
– nadobudnutie pozemkov stavieb (dedičstvo, kúpa, predaj)
– pes

Po tomto termíne už nebude možné daňové priznania opraviť ani zmeniť.

Tlačivá na daňové priznanie sú daňovníkom k dispozícii na Obecnom úrade v Bodinej.


Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest v katastri obce Bodiná

Obec Bodiná : 31. január 2018 16:46

Doteraz realizovanou pozemkovou úpravou zapísanou v katastroch obce Bodiná obec výrazne zjednodušila možnosti rozvoja, keďže sa stala vlastníkom pozemkov, ktoré sú definované ako spoločné zariadenia. Na realizáciu komplexnejšej investície však obec nemala dostatok zdrojov a preto privítala možnosť realizáciu projektu spoločných zariadení prostredníctvom výzvy „Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou, alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva“.

Projekt „Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest v katastri obce Bodiná“ rieši výlučne len poľné cesty, ktoré sú jestvujúce a sú vo vlastníctve obce. Cieľom rekonštrukcie je sprístupniť a dopravne zabezpečiť vybudovanú zástavbu rodinných domov a prístup k rozostavanej infraštruktúre. Rekonštrukcia poľných ciest prispeje aj z hľadiska budúcej možnosti vedenia turistických a cyklistických chodníkov.

Harmonogram vývozu separovaného odpadu

Obec Bodiná : 25. január 2018 9:02

Harmonogram vývozu separovaného odpadu 2018


Novoročný výstup na Vysoký vrch 2018

Obec Bodiná : 2. január 2018 8:43

Prvého januára 2018 členovia KST Horec Bodiná v spolupráci s Obecným úradom v Bodinej zorganizovali už 16. ročník Novoročného výstupu na Vysoký vrch. Pre všetkých, ktorým sa nelenilo a poctivo kopec zdolali, čakala od turistov na vrchole odmena – odznak. A po úspešnom zostupe bol pre všetkých v kultúrnom dome navarený guláš, ktorý pripravili Stanislav Villín, Ľubomír Brveník, Peter Milo, Marián Milo a Marián Kľúčik.

Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : https://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-novorocny-vystup-1-1-2018/

DSC_04351    DSC_0500


Vianočné prianie

Obec Bodiná : 22. december 2017 11:32

christmas-ornament-2605814_960_720


Verejná vyhláška 2017/216

Obec Bodiná : 19. december 2017 10:44

Oznámenie o začatí územného konania a prerokovanie návrhu 18. januára 2018 o 9:00 hod. na Spoločnom obecnom úrade v Považskej Bystrici.


Vianočné tvorivé dielničky 2017

Obec Bodiná : 11. december 2017 14:56

Vianočnú atmosféru sme si v Bodinej pripomenuli tvorivými dielničkami. Členky únie žien pripravili kapustnicu, uvarili punč, napiekli posúchy, oblátky, medovníčky, ktoré si deti ozdobili. Program, ktorý s deťmi nacvičili, navodil príjemné čaro Vianoc. A deti už len vyčkávali na Mikuláša…
Pre zobrazenie fotogalérie a videí kliknite na nasledujúci odkaz : https://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-vianocne-tvorive-dielnicky-2017/
DSC_0425 DSC_0430


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 8. december 2017 19:28

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 13.12.2017 o 16,00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Výzva na predkladanie ponúk

Obec Bodiná : 14. november 2017 13:41

Výzva na predkladanie ponúk

Názov zakázky: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Bodiná

Opis predmetu zákazky: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Bodiná

Lehota na predkladanie ponúk: do 23.11.2017, čas: do 10:00 hod.


Oznam SPP

Obec Bodiná : 4. november 2017 19:31

Slovenský plynárenský priemysel oznamuje odberateľom, že z dôvodu výmeny časti vysokotlakového plynovodu bude v dňoch od utorka 7. novembra od 7,00 hod. do štvrtka 9. novembra 2017 do 18,00 hod. dočasne prerušená distribúcia zemného plynu v obciach Bodiná, Prečín, Počarová a mestských častiach Dolný Moštenec, Horný Moštenec a Cingelov Laz.


« Strana 1 ... 10, 11, 12, 13, 14 ... 18 »