Faktúra č.46/2013

      Číslo: 46       Predmet: Prevádzkovanie KDS 04/2013       Cena: 185,26 €       Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica       Dodávateľ IČO: 31631347       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522       Dátum more »

Detaily

Faktúra č.45/2013

      Číslo: 45       Predmet: Spotreba elektrickej energie 05/2013       Cena: 51,00 €       Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina       Dodávateľ IČO: 36403008       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522     more »

Detaily

Faktúra č.42/2013

      Číslo: 42       Predmet: Príspevok na spoločnú úradovňu       Cena: 301,35 €       Dodávateľ: Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica       Dodávateľ IČO: 00317349       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522       Dátum more »

Detaily

Faktúra č.41/2013

      Číslo: 41       Predmet: Odmeny umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov                      za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2013       Cena: 33,50 €       Dodávateľ: Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava     more »

Detaily

Faktúra č.40/2013

      Číslo: 40       Predmet: Telefónne poplatky MT 04/2013       Cena: 10,08 €       Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava       Dodávateľ IČO: 35763469       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522       Dátum more »

Detaily

Faktúra č.38/2013

      Číslo: 38       Predmet: Telefónne poplatky 03/2013       Cena: 22,13 €       Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava       Dodávateľ IČO: 35763469       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522       Dátum vystavenia: more »

Detaily

Faktúra č.37/2013

      Číslo: 37       Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 03/2013       Cena: 540,79 €       Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica       Dodávateľ IČO: 36265144       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522   more »

Detaily