Zdravotný obvod MUDr. Daniely Krišťákovej končí k 31.12.2019. Od 1.1.2020 je možnosť vytvoriť nový zdravotný obvod v obci Domaniža s tým, že ak by bol dostatočný počet pacientov z obvodu Prečín a Bodiná, lekár by ordinoval niektorý deň v týždni aj v obci Prečín. Do nového zdravotného obvodu sa môžu nahlásiť aj pacienti od iných lekárov. Ak nebude mať záujem dostatočný počet pacientov z obcí Prečín a Bodiná, lekár bude ordinovať len v obci Domaniža. Preto ak máte záujem o túto službu, nahláste čo najskôr svoj záujem na obecný úrad v Bodinej, aby sa na základe presného počtu pacientov určil zdravotný obvod, v ktorom by nový lekár ordinoval.