Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytnutí služieb bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 10.12.2019.
 
Číslo: 16/2019

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica

v zastúpení: Ing. Róbert Bušfy, PhD., konateľ

Zmluvná strana 2 IČO: 36265144

Zmluvná strana 2 DIČ: 2021888022

Názov: Zmluva o poskytnutí služieb

Predmet: Vývoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu od 1.1.2020 do 31.12.2021

Cena: 19 819,06 €

Dátum uzavretia zmluvy: 5.12.2019

Dátum zverejnenia zmluvy: 10.12.2019

Dátum účinnosti zmluvy: 11.12.2019

Dátum ukončenia zmluvy: 31.12.2021

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: