Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o výkone štatutárneho auditu bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 14.9.2017.
 
Číslo: 10/2017

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: A P X, k.s., Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica

v zastúpení: Ing. Milan Vaňko, Csc. – konateľ spoločnosti

Zmluvná strana 2 IČO: 36012734

Zmluvná strana 2 DIČ: 2020441005

Názov: Zmluva o výkonu štatutárneho auditu

Predmet: Audítorské overenie činnosti obce Bodiná za rok 2016

Cena: 420,00 €

Dátum uzavretia zmluvy: 14.9.2017

Dátum zverejnenia zmluvy: 14.9.2017

Dátum účinnosti zmluvy: 15.9.2017

Dátum ukončenia zmluvy: —

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: