Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o kúpe cenných papierov bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 2.12.2016.
 
Číslo: 14/2016

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Zmluvná strana 2 IČO: 31575951

Zmluvná strana 2 DIČ: SK 2020372541

Názov: Zmluva o kúpe cenných papierov

Predmet: Odplatný prevod kmeňových akcií emitenta

Cena: 1 140,00 €

Dátum uzavretia zmluvy: 2.12.2016

Dátum zverejnenia zmluvy: 2.12.2016

Dátum účinnosti zmluvy: 2.12.2016

Dátum ukončenia zmluvy: —

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: