Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 9.3.2017.
 
Číslo: 3/2017

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: VINKstav, s.r.o., Papradno 2, 018 13 Papradno

Zmluvná strana 2 IČO: 44389256

Názov: Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru

Predmet: Stavebný dozor pre stavbu: “Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest v katastri obce Bodiná”

Cena: 480,00 €

Dátum uzavretia zmluvy: 9.3.2017

Dátum zverejnenia zmluvy: 9.3.2017

Dátum účinnosti zmluvy: 9.3.2017

Dátum ukončenia zmluvy: —

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: