Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o dielo bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 10.5.2022.
 
Číslo: 3/2022

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: Ladislav Ďurkech – LASTA, Rozkvet 2010/26, 017 01 Považská Bystrica

Zmluvná strana 2 IČO: 32896875

Názov: Zmluva o dielo

Predmet: Modernizácia chodníkov na cintoríne v obci Bodiná

Cena: 7 176,00 €

Dátum uzavretia zmluvy: 10.5.2022

Dátum zverejnenia zmluvy: 10.5.2022

Dátum účinnosti zmluvy: 10.5.2022

Dátum ukončenia zmluvy: —

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: