Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o municipálnom úvere bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 15.3.2019.
 
Číslo: 4/2019

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Zmluvná strana 2 IČO: 31575951

Názov: Zmluva o municipálnom úvere

Predmet: Predfinancovanie nenávratného finančného príspevku – Rekonštrukcia kultúrneho domu Bodiná

Cena: 94 787,42 €

Dátum uzavretia zmluvy: 15.3.2019

Dátum zverejnenia zmluvy: 15.3.2019

Dátum účinnosti zmluvy: 16.3.2019

Dátum ukončenia zmluvy: —

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: