Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP bol zverejnený na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 17.3.2019.
 
Číslo: 5/2019

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava

v zastúpení: Ing. Juraj Kožuch PhD., generálny riaditeľ

Zmluvná strana 2 IČO: 30794323

Názov: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP

Predmet: Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán

Cena: —

Dátum uzavretia zmluvy: 8.3.2019

Dátum zverejnenia zmluvy: 17.3.2019

Dátum účinnosti zmluvy: 18.3.2019

Dátum ukončenia zmluvy: —

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: