Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytnutí dotácie bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 9.6.2021.
 
Číslo: 4/2021

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

v zastúpení: Ing. Renáta Ozimová, vedúca odboru finančného

Zmluvná strana 2 IČO: 36126624

Názov: Zmluva o poskytnutí dotácie

Predmet: Poskytnutie dotácie na akciu/projekt Deň detí

Cena: 300,00 €

Dátum uzavretia zmluvy: 9.6.2021

Dátum zverejnenia zmluvy: 9.6.2021

Dátum účinnosti zmluvy: 10.6.2021

Dátum ukončenia zmluvy: —

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: