Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o podružnom odbere el.energie bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 31.5.2022.
 
Číslo: 4/2022

Hlavný odberateľ: Magdaléna Mrišová, Bodiná 72, 018 15 Prečín

Podružný odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Podružný odberateľ IČO: 00692522

Názov: Zmluva o podružnom odbere el.energie

Predmet: Podružný odber el. energie – kamerový systém “Horný koniec”

Cena: —

Dátum uzavretia zmluvy: 31.5.2022

Dátum zverejnenia zmluvy: 31.5.2022

Dátum účinnosti zmluvy: 1.6.2022

Dátum ukončenia zmluvy: —

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: